Var olan bir veritabanını Code First ile MVC projesine dahil etme – MVC

global.asax dosyasına  aşağıdaki koyu renkli satırı ekliyoruz ki DB oluşur iken eski veriler silinmesin

protected void Application_Start()
{
Database.SetInitializer<KresSoft.Api.ModelsApi.DBContext.KresSoftContext>(null);

AreaRegistration.RegisterAllAreas();
GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
}

 

web.config dosyamıza aşağıdaki context ti ekliyoruz

<connectionStrings>
<add name="KresSoftContext" connectionString="Server=localhost; Database=KDB6; user=aasdddss;password=aaassddd;" providerName="System.Data.SqlClient" />

</connectionStrings>

 

Db context cd dosyasmız örneğ. aşağıdaki gibidir.

namespace KresSoft.Api.ModelsApi.DBContext
{
using System;
using System.Data.Entity;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Linq;

public partial class KresSoftContext : DbContext
{
public KresSoftContext()
: base("name=KresSoftContext")
{
}

public virtual DbSet<Personel> Personels { get; set; }

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
{
}
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir