Flutter – Örnek landingPage -> güzel bir örnek çözebilene

import ‘package:canli_sohbet/home_page.dart’; import ‘package:canli_sohbet/locator.dart’; import ‘package:canli_sohbet/servisler/auth_base.dart’; import ‘package:canli_sohbet/servisler/firebase_auth_servis.dart’; import ‘package:canli_sohbet/sing_in_page.dart’; import ‘package:flutter/material.dart’; import ‘models/user_model.dart’; class LandingPage extends StatefulWidget {   //final AuthBase authService;   //const LandingPage({Key key,@required this.authService}) : super(key: key);   @override   _LandingPageState createState() => _LandingPageState(); } class _LandingPageState extends State<LandingPage> {   User _user;   AuthBase authService =  locator<FirebaseAuthServis>();   @override   void initState() {     debugPrint(“landing_page initstate çalıştı. Kaç kez çalıştı kontol edilecek…”);     super.initState();

Devam

Flutter – Moda uygulaması Detay Sayfası Görseli ve detay.dart

import ‘package:flutter/material.dart’; class Detay extends StatefulWidget {   var imgPath;   Detay({this.imgPath});   @override   _DetayState createState() => _DetayState(); } class _DetayState extends State<Detay> {   @override   Widget build(BuildContext context) {     return Scaffold(       body: Stack(         children: <Widget>[           Hero(             //sayfalar arası geçiş için mükemmel bir efektir…             //bırada dikkat ememiz gerek şey tag: stringinin main.dart dosyasından gelen container ile aynu             //olmasıdır. Yani buraya yazdığımız tag: ile bu sayfayı açacak InkWell witgeti içindeki             //hero tagı birbirine eşit olmalıdır.             tag: widget.imgPath,             //bu tag ile eşleşenler için süper bir açma efekti ugylar

Devam

GEOMETRİK ÜÇGEN ŞAL- Baştan Sona Anlatımlı

Uzun zaman önce başladığım ve yapımını anlatacağıma dair söz verdiğim çalışmayı nihayet tamamlayabildim. Aslında tekniği kolay ve sadece haroşa örüyoruz.

Devam

Flutter – Form Elemanları

import ‘package:flutter/material.dart’; class FormveTextFormField extends StatefulWidget {   @override   _FormveTextFormFieldState createState() => _FormveTextFormFieldState(); } class _FormveTextFormFieldState extends State<FormveTextFormField> {   String _adsoyad, _mailadres, _password;   bool otomatikkontrol = true;   bool checkboxstatemhk = false;   bool switchdurumu = true;   String cinsiyet = “”;   double sliderdeger = 1;   final formkey =       GlobalKey<FormState>(); //tüm formlarda geçerli bir key oluşturuyoruz   //bu key sadece aşağıdaki formun keyi olarak düşünebilirsiniz…   @override   Widget build(BuildContext context) {     return Theme(       data: Theme.of(context).copyWith(           accentColor: Colors.green,

Devam

Flutter – Validate() kullanımı

import ‘package:flutter/material.dart’; class FormveTextFormField extends StatefulWidget {   @override   _FormveTextFormFieldState createState() => _FormveTextFormFieldState(); } class _FormveTextFormFieldState extends State<FormveTextFormField> {   String _adsoyad, _mailadres, _password;  bool otomatikkontrol = true;   final formkey = GlobalKey<FormState>(); //tüm formlarda geçerli bir key oluşturuyoruz   //bu key sadece aşağıdaki formun keyi olarak düşünebilirsiniz…      @override   Widget build(BuildContext context) {     return Theme(       data: Theme.of(context).copyWith(           accentColor: Colors.green,           errorColor: Colors.green,                       primaryColor: Colors.red.shade400),         

Devam