Flutter – Moda uygulaması Detay Sayfası Görseli ve detay.dart

import ‘package:flutter/material.dart’; class Detay extends StatefulWidget {   var imgPath;   Detay({this.imgPath});   @override   _DetayState createState() => _DetayState(); } class _DetayState extends State<Detay> {   @override   Widget build(BuildContext context) {     return Scaffold(       body: Stack(         children: <Widget>[           Hero(             //sayfalar arası geçiş için mükemmel bir efektir…             //bırada dikkat ememiz gerek şey tag: stringinin main.dart dosyasından gelen container ile aynu             //olmasıdır. Yani buraya yazdığımız tag: ile bu sayfayı açacak InkWell witgeti içindeki             //hero tagı birbirine eşit olmalıdır.             tag: widget.imgPath,             //bu tag ile eşleşenler için süper bir açma efekti ugylar

Devam

GEOMETRİK ÜÇGEN ŞAL- Baştan Sona Anlatımlı

Uzun zaman önce başladığım ve yapımını anlatacağıma dair söz verdiğim çalışmayı nihayet tamamlayabildim. Aslında tekniği kolay ve sadece haroşa örüyoruz.

Devam

Flutter – Form Elemanları

import ‘package:flutter/material.dart’; class FormveTextFormField extends StatefulWidget {   @override   _FormveTextFormFieldState createState() => _FormveTextFormFieldState(); } class _FormveTextFormFieldState extends State<FormveTextFormField> {   String _adsoyad, _mailadres, _password;   bool otomatikkontrol = true;   bool checkboxstatemhk = false;   bool switchdurumu = true;   String cinsiyet = “”;   double sliderdeger = 1;   final formkey =       GlobalKey<FormState>(); //tüm formlarda geçerli bir key oluşturuyoruz   //bu key sadece aşağıdaki formun keyi olarak düşünebilirsiniz…   @override   Widget build(BuildContext context) {     return Theme(       data: Theme.of(context).copyWith(           accentColor: Colors.green,

Devam

Flutter – Validate() kullanımı

import ‘package:flutter/material.dart’; class FormveTextFormField extends StatefulWidget {   @override   _FormveTextFormFieldState createState() => _FormveTextFormFieldState(); } class _FormveTextFormFieldState extends State<FormveTextFormField> {   String _adsoyad, _mailadres, _password;  bool otomatikkontrol = true;   final formkey = GlobalKey<FormState>(); //tüm formlarda geçerli bir key oluşturuyoruz   //bu key sadece aşağıdaki formun keyi olarak düşünebilirsiniz…      @override   Widget build(BuildContext context) {     return Theme(       data: Theme.of(context).copyWith(           accentColor: Colors.green,           errorColor: Colors.green,                       primaryColor: Colors.red.shade400),         

Devam

Flutter – TextFormField Örnekleri

child: ListView(               children: <Widget>[                 (                   decoration: InputDecoration(                     prefixIcon: Icon(Icons.account_circle),                     labelText: “Ad Soyad :”,                     border: OutlineInputBorder(),                     hintText: “Adınız Soyadınız…”,                   ),                 ),                 SizedBox(height: 10,),                 TextFormField(

Devam

Flutter – TextField Kullanımı Basitçe – Görsel

  Padding(               padding: const EdgeInsets.all(16.0),               child: TextField(                 keyboardType: TextInputType.number,                 textInputAction: TextInputAction.done,                 autofocus: false,                 maxLines: 1,                 maxLengthEnforced: true,                 onChanged: (String s) => debugPrint(“Değer :$s”),                 onSubmitted: (String s) {                   debugPrint(“Değer Submit :$s”);                   girilenmetin = s;                 },                 cursorColor: Colors.orange,                 decoration: InputDecoration(                     icon: Icon(Icons.done),                     suffixIcon: Icon(Icons.mail),                     filled: true,                     fillColor: Colors.orange.shade100,                     hintText: “Metinimmm”,

Devam